การแปรรูป และผลิตภัณฑ์

<< อุตสาหกรรมแปรรูปยาง

<< ไม้ยางพารา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

การเลือกใช้ยาง

          ยางที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาจเป็นยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ยางทั้ง 2 ประเภทผสมกัน ยางธรรมชาติใช้ทั้งในรูปยางแห้งได้แก่ ยางแผ่น ยางแท่ง และยางที่มีความหนืดคงที่ เป็นต้น และในรูปของเหลวได้แก่ น้ำยางข้น

ยางสังเคราะห์ หมายถึง ยางที่สังเคราะห์ขึ้นโดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารตั้งต้นชนิดต่าง ๆ ยางสังเคราะห์ที่ใช้กันมาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ยางสังเคราะห์ชนิดใช้งานทั่วไป มีคุณภาพใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ ได้แก่ ยาง SBR ยาง BR ยางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีน ยาง EPDM

2. ยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษมีคุณภาพเด่นในบางด้าน เช่น ทนต่อน้ำมัน ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถเก็บกักลมได้ดี ได้แก่ ยางคลอโรพรีน ยางไนไตรส์ ยางบิวทาย และยางซิลิโคน

วัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้และตัวอย่างสูตรพื้นฐาน

การเลือกใช้ยางธรรมชาติชนิดต่าง ๆ


การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น

               ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้น้ำยางข้น มี 8 ประเภท คือ

              1.    ผลิตภัณฑ์จุ่มแบบพิมพ์ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ ได้แก่ ถุงมือ
                     ลูกโป่ง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง และท่อสวนปัสสาวะ (catheters) เป็นต้น

              2.    ผลิตภัณฑ์น้ำยางในอุตสาหกรรมพรม โดยใช้น้ำยางเคลือบหลังพรมเพื่อเพิ่มความ
                     แข็งแรง หรือใช้เป็นฟองน้ำเคลือบหลังพรม เพื่อเพิ่มความสบายในการเดิน

              3.    ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ ใช้ทำที่นอน หมอน เบาะรองนั่ง เป็นต้น

              4.    สายยางยืดแบบกลม เช่น ยางยืดขอบกางเกงใน ถุงเท้า และเสื้อยกทรง ยางรัดขาไก่
                     และยางรัดป้ายชื่อติดกระเป๋า เป็นต้น

              5.    ฟูกใยขนสัตว์และกาบมะพร้าวจะใช้น้ำยางเป็นตัวยึดขนสัตว์ หรือเส้นใยกาบมะพร้าว
                     เหล่านี้เอาไว้

              6.    ท่อยาง   สายน้ำเกลือ

              7.    กาวน้ำยางใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้า และเสื้อฝน

              8.    ผลิตภัณฑ์หล่อเบ้าพิมพ์ (casting)  เช่น ทำตุ๊กตา หน้ากาก หุ่นต่าง ๆ  เป็นต้น


การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง

                   การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้งใช้เทคนิคในการผลิตหลัก 3 แบบ คือ การอัดเบ้าพิมพ์ เช่น อะไหล่รถ ยางปูพื้น การรีดเป็นแผ่นเรียบ เช่น สายพาน และการอัดผ่านหัวได เช่น ท่อยาง การอัดเบ้าพิมพ์ยังสามารถแบ่งได้เป็น  3  แบบ คือ การใช้เครื่องอัด การใช้เครื่องฉีด และการใช้ระบบกึ่งฉีด  การขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ดังภาพ